YGS LYS İstatistikleri

YGS LYS İstatistikleri


2010 ÖSS:

ÖSS Aday Başvuru Sayısı: 1.512.990 (1 milyon 512 bin 990)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 75.471 (75 bin 471)

2011 YGS:

YGS Aday Başvuru Sayısı: 1.648.229 (1 milyon 648 bin 229)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 63.025 (63 bin 25)

2012 YGS:

YGS Aday Başvuru Sayısı: 1.805.443 (1 milyon 805 bin 443)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 55.082 (55 bin 82)

2013 YGS:

YGS Aday Başvuru Sayısı: 1.851.326 (1 milyon 851 bin 326)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 71.707 (71 bin 707)

2014 YGS:

YGS Aday Başvuru Sayısı: 2.007.659 (2 milyon 7 bin 659)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 78.428 (77 bin 428)

2015 ÖSYS:

ÖSYS Aday Başvuru Sayısı: 2.126.684 (2 milyon 126 bin 684)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 79.969 (79 bin 969)

2016 ÖSYS:

ÖSYS Aday Başvuru Sayısı: 2.256.422 (2 milyon 256 bin 422)

Sınava Giren Aday Sayısı: 2.117.077 (2 milyon 117 bin 77)

Sınava Girmeyen Aday Sayısı: 61.482 (61 milyon 482)

Sınavsız Geçiş Başvuran Sayısı: 77.863 (77 bin 863)

Kız Adaylar: %46,66

Erkek Adaylar: %53,34

YGS 150'yi Geçen Sayısı: 1.879.812

YGS 180'i Geçen Sayısı: 1.600.049

YGS Sonrası LYS Girme Hakkı Kazanan Sayısı: 1.600.031

YGS LYS Sınavı Çıkmış Türkçe Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sözcük Anlamı

3

2

3

2

3

Cümle Anlamı

6

7

7

6

6

7

Paragraf

20

23

20

24

29

22

Anlatım Bozukluğu

1

1

2

Yazım Kuralları

2

2

1

1

1

Noktalama İşaretleri

2

1

1

1

1

1

Dil Bilgisi

5

5

5

5

2

3

Deyim ve Atasözü

1

Ses Olayı

1

1

1

1

1

1

Toplam :

33

31

32

32

32

33

YGS LYS Sınavı Çıkmış Matematik Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rasyonel Sayılar

4

1

1

1

1

OBEB-OKEK

5

2

1

Köklü İfadeler

1

2

1

1

3

Çarpanlarına Ayırma

3

1

2

1

1

Üslü İfadeler

3

2

1

2

2

2

Denklem Çözme

4

3

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

1

Bölünebilme Kuralları

1

2

1

Fonksiyonlar

2

1

2

2

2

1

Mantık

1

1

1

1

Kümeler

1

2

2

1

İşlem

2

2

1

1

1

1

Sayı Basamakları

1

2

2

1

2

Temel Kavramlar

2

2

3

3

Problemler

10

5

10

9

8

13

Modüler Aritmetik

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

Oran-Orantı

3

3

2

1

2

Kombinasyon

1

1

2

Ondalıklı Sayılar

1

1

1

Olasılık

1

1

1

1

1

1

Toplam :

33

31

32

32

32

33

YGS LYS Sınavı Çıkmış Geometri Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Çokgenler

1

1

1

Açı-Kenar Bağıntıları

2

1

1

Dikdörtgen

1

2

Kare

1

1

1

Eşkenar Dörtgen

1

1

Daire

1

Düzgün Altıgen

1

1

Yamuk

1

Katı Cisimler

1

1

1

2

2

Çember-Daire

2

1

1

1

1

1

Analitik Geometri

2

2

2

3

2

1

Grafik Okuma

1

Toplam :

7

8

8

8

8

7

YGS LYS Sınavı Çıkmış Fizik Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fiziğin Doğası

1

2

2

1

Madde ve Özellikleri

2

1

1

1

1

Isı ve Sıcaklık

2

1

2

2

2

2

Optik

2

2

1

1

1

1

Basınç

1

1

1

1

1

Basit Makine

1

1

1

Sıvıların Kaldırma İlkesi

1

1

1

Doğrusal Hareket - Bağıl Hareket

1

1

1

1

1

Dinamik

1

1

1

1

Kütle Merkezi

1

İş ve Enerji

2

1

2

3

Elektrik Akımı

1

3

3

1

1

1

Mıknatıs

1

1

1

1

1

Transformatör

1

Ses

1

1

1

1

Elektrostatik

1

1

1

1

Toplam :

14

14

14

14

14

14

YGS LYS Sınavı Çıkmış Kimya Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Madde ve Özellikleri

3

2

1

1

1

1

Atomun Yapısı

2

1

1

2

1

Periyodik Tablo

4

1

2

1

2

Kimyasal Denklemler

2

2

2

1

Bileşikler

1

2

4

3

3

3

Çözünürlük Kavramı

1

1

2

2

2

1

Kimya Kanunları

1

Hayatımız Kimya

1

1

1

1

1

Karışım

1

1

Kimyasal Değişimler

2

2

1

Kimyasal Bağlar

2

1

1

2

2

Toplam :

13

13

13

13

13

13

YGS LYS Sınavı Çıkmış Biyoloji Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Canlıların Temel Bileşenleri

1

1

1

2

1

1

Hücrenin Yapısı

2

1

2

2

1

Ekoloji

1

1

2

2

2

2

Duyu Organları

1

1

Hücre Bölünmeleri

1

1

1

1

Madde Geçişleri

1

1

1

1

1

Nükleik Asitler

1

Sınıflandırma

1

1

2

2

Bakteri

2

1

1

Enzimler

2

1

Bitkiler Biyolojisi

3

2

1

1

2

1

Kalıtım ve Evrim

2

2

1

2

1

1

Canlıların Ortak Özellikleri

1

Metabolizma

1

1

Sistemler

2

1

1

1

Hayvanlarda Üreme

1

Toplam :

13

13

13

13

13

13

YGS LYS Sınavı Çıkmış Tarih Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tarih Bilimine Giriş

1

1

1

1

1

İslam Öncesi Türk Tarihi

1

1

1

1

1

1

İslam Tarihi

1

1

1

1

1

1

Türk İslam Tarihi

1

1

1

1

1

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi

1

1

1

1

1

Yeniçağ'da Avrupa

1

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti

2

1

1

2

2

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

1

1

1

1

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti

1

1

1

1

1

1.Dünya Savaşı

2

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

1

1

2

1

1

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

1

1

2

1.TBMM Dönemi

1

1

1

1

Kurtuluş Savaşı

1

3

1

1

1

2.TBMM Dönemi

Atatürk İlke ve İnkılapları

3

2

2

2

2

3

Dış Politika

1

1

1

2

Milli Güvenlik Bilgisi

1

1

1

Yakın Çağ'da Avrupa

1

Duraklama Dönemi

1

Kuruluş Dönemi

1

Mustafa Kemal'in Fikir Hayatı

1

Toplam :

17

17

15

15

15

15

YGS LYS Sınavı Çıkmış Türkçe Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sözcük Anlamı

3

2

3

2

3

Cümle Anlamı

6

7

7

6

6

7

Paragraf

20

23

20

24

29

2

Anlatım Bozukluğu

1

1

2

Yazım Kuralları

2

2

1

1

1

Noktalama İşaretleri

2

1

1

1

1

1

Dil Bilgisi

5

5

5

5

2

3

Deyim ve Atasözü

1

Ses Olayı

1

1

1

1

1

1

Toplam :

40

40

40

40

40

40

YGS LYS Sınavı Çıkmış Matematik Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rasyonel Sayılar

4

1

1

1

1

OBEB-OKEK

5

2

1

Köklü İfadeler

1

2

1

1

3

Çarpanlarına Ayırma

3

1

2

1

1

Üslü İfadeler

3

2

1

2

2

2

Denklem Çözme

4

3

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

1

Bölünebilme Kuralları

1

2

1

Fonksiyonlar

2

1

2

2

2

1

Mantık

1

1

1

1

Kümeler

1

2

2

1

İşlem

2

2

1

1

1

1

Sayı Basamakları

1

2

2

1

2

Temel Kavramlar

2

2

3

3

Problemler

10

5

10

9

8

13

Modüler Aritmetik

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

Oran-Orantı

3

3

2

1

2

Kombinasyon

1

1

2

Ondalıklı Sayılar

1

1

1

Olasılık

1

1

1

1

1

1

Toplam :

33

31

32

32

32

33

YGS LYS Sınavı Çıkmış Geometri Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Çokgenler

1

1

1

Açı-Kenar Bağıntıları

2

1

1

Dikdörtgen

1

2

Kare

1

1

1

Eşkenar Dörtgen

1

1

Daire

1

Düzgün Altıgen

1

1

Yamuk

1

Katı Cisimler

1

1

1

2

2

Çember-Daire

2

1

1

1

1

1

Analitik Geometri

2

2

2

3

2

1

Grafik Okuma

1

Toplam :

7

8

8

8

8

7

YGS LYS Sınavı Çıkmış Fizik Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fiziğin Doğası

1

2

2

1

Madde ve Özellikleri

2

1

1

1

1

Isı ve Sıcaklık

2

1

2

2

2

2

Optik

2

2

1

1

1

1

Basınç

1

1

1

1

1

Basit Makine

1

1

1

Sıvıların Kaldırma İlkesi

1

1

1

Doğrusal Hareket - Bağıl Hareket

1

1

1

1

1

Dinamik

1

1

1

1

Kütle Merkezi

1

İş ve Enerji

2

1

2

3

Elektrik Akımı

1

3

3

1

1

1

Mıknatıs

1

1

1

1

1

Transformatör

1

Ses

1

1

1

1

Elektrostatik

1

1

1

1

Toplam :

14

14

14

14

14

14

YGS LYS Sınavı Çıkmış Kimya Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Madde ve Özellikleri

3

2

1

1

1

1

Atomun Yapısı

2

1

1

2

1

Periyodik Tablo

4

1

2

1

2

Kimyasal Denklemler

2

2

2

1

Bileşikler

1

2

4

3

3

3

Çözünürlük Kavramı

1

1

2

2

2

1

Kimya Kanunları

1

Hayatımız Kimya

1

1

1

1

1

Karışım

1

1

Kimyasal Değişimler

2

2

1

Kimyasal Bağlar

2

1

1

2

2

Toplam :

13

13

13

13

13

13

YGS LYS Sınavı Çıkmış Biyoloji Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Canlıların Temel Bileşenleri

1

1

1

2

1

1

Hücrenin Yapısı

2

1

2

2

1

Ekoloji

1

1

2

2

2

2

Duyu Organları

1

1

Hücre Bölünmeleri

1

1

1

1

Madde Geçişleri

1

1

1

1

1

Nükleik Asitler

1

Sınıflandırma

1

1

2

2

Bakteri

2

1

1

Enzimler

2

1

Bitkiler Biyolojisi

3

2

1

1

2

1

Kalıtım ve Evrim

2

2

1

2

1

1

Canlıların Ortak Özellikleri

1

Metabolizma

1

1

Sistemler

2

1

1

1

Hayvanlarda Üreme

1

Toplam :

13

13

13

13

13

13

YGS LYS Sınavı Çıkmış Tarih Konular Tablosu


Ders

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tarih Bilimine Giriş

1

1

1

1

1

İslam Öncesi Türk Tarihi

1

1

1

1

1

1

İslam Tarihi

1

1

1

1

1

1

Türk İslam Tarihi

1

1

1

1

1

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi

1

1

1

1

1

Yeniçağ'da Avrupa

1

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti

2

1

1

2

2

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

1

1

1

1

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti

1

1

1

1

1

1.Dünya Savaşı

2

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

1

1

2

1

1

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

1

1

2

1.TBMM Dönemi

1

1

1

1

Kurtuluş Savaşı

1

3

1

1

1

2.TBMM Dönemi

Atatürk İlke ve İnkılapları

3

2

2

2

2

3

Dış Politika

1

1

1

2

Milli Güvenlik Bilgisi

1

1

1

Yakın Çağ'da Avrupa

1

Duraklama Dönemi

1

Kuruluş Dönemi

1

Mustafa Kemal'in Fikir Hayatı

1

Toplam :

17

17

15

15

15

15

YGS LYS Sınavı Çıkmış Türkçe Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sözcük Anlamı

3

2

3

2

3

Cümle Anlamı

6

7

7

6

6

7

Paragraf

20

23

20

24

29

2

Anlatım Bozukluğu

1

1

2

Yazım Kuralları

2

2

1

1

1

Noktalama İşaretleri

2

1

1

1

1

1

Dil Bilgisi

5

5

5

5

2

3

Deyim ve Atasözü

1

Ses Olayı

1

1

1

1

1

1

Toplam :

40

40

40

40

40

40

YGS LYS Sınavı Çıkmış Matematik Konular Tablosu


DERS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rasyonel Sayılar

4

1

1

1

1

OBEB-OKEK

5

2

1

Köklü İfadeler

1

2

1

1

3

Çarpanlarına Ayırma

3

1

2

1

1

Üslü İfadeler

3

2

1

2

2

2

Denklem Çözme

4

3

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

1

Bölünebilme Kuralları

1

2

1

Fonksiyonlar

2

1

2

2

2

1

Mantık

1

1

1

1

Kümeler

1

2

2

1

İşlem

2

2

1

1

1

1

Sayı Basamakları

1

2

2

1

2

Temel Kavramlar

2

2

3

3

Problemler

10

5

10

9

8

13

Modüler Aritmetik

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

Oran-Orantı

3

3

2

1

2

Kombinasyon

1

1

2

Ondalıklı Sayılar

1

1

1

Olasılık

1

1

1

1

1

1

Toplam :

33

31

32

32

32

33

ÖzelHocam.com

ÖzelHocam.com özel ders verenler ile özel ders almak isteyenler arasında aracılık hizmeti yapan bir platformdur.


Devamı
payment2 payment3 payment4