KPSS Lisans Konuları

KPSS Lisans Konuları
(Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Konuları)


2017 KPSS Lisans Türkçe Konuları
1- Sözcükte Anlam
2-Cümlede Anlam
3-Paragrafta Anlam
4-Noktalama İşaretleri
5-Yapı Bilgisi
6- Ses Bilgisi
7-Sözcük Bilgisi
8-Cümle Bilgisi
9-Yazım Kuralları
10- Anlatım Bozuklukları
11-Sözel Mantık

2017 KPSS Lisans Matematik Konuları
1-Temel Kavramlar
2-Sayılar
3-Bölme ve Bölünebilme kuralları
4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
5-Birinci Dereceden Denklemler
6-Rasyonel Sayılar
7-Eşitsizlik, Mutlak değer
8-Üslü sayılar
9-Köklü sayılar
10-Çarpanlara ayırma
11-Oran-orantı
12-Problemler
13-Kümeler
14-İşlem ve Modüler Aritmetik
15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
16-Tablo ve Grafikler
17-Sayısal Mantık Problemleri

2017 KPSS Lisans Geometri Konuları
1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
2-Çokgenler ve Dörtgenler
3-Çember ve Daire
4-Analitik Geometri
5-Katı Cisimler

2017 KPSS Lisans Tarih Konuları
1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
2-Türk – İslam Tarihi
3-Osmanlı Tarihi
4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
9-Atatürk ilke ve İnkılapları
10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2017 KPSS Lisans Coğrafya Konuları
1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

2017 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları
1- Hukukun Temel Kavramları
2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
5- Yasama
6- Yürütme
7- Yargı
8- Temel Hak ve Hürriyetler
9- İdare Hukuku
10- Uluslararası Kuruluşlar

Eğitim Bilimleri Konuları
Öğretim İlke ve Yöntemleri (%26)
Sınıf Yönetimi (%6)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (%6)
Program Geliştirme (%6)
Ölçme ve Değerlendirme (%15)
Öğrenme Psikolojisi (%15)
Gelişim Psikolojisi (%13)
Rehberlik ve Özel Eğitim (%13)

Hukuk Konuları
Anayasa Hukuku (%10)
İdare Hukuku ve İdari Yargı (%15)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) (%15)
Medeni Hukuk (%15)
Borçlar Hukuku (%15)
Ticaret Hukuku (%15)
İcra ve İflas Hukuku (%15)

İktisat Konuları
İktisadi Doktrinler Tarihi (%5)
Mikro İktisat (%30)
Makro İktisat (%25)
Para Banka Kredi (%10)
Uluslararası İktisat (%10)
Kalkınma Büyüme (%10)
Türkiye Ekonomisi (%10)

İşletme Konuları
Temel Kavramlar (%10)
İşletme Yönetimi (%25)
Üretim Yönetimi (%25)
Pazarlama Yönetimi (%20)
Finansal Yönetim (%20)

ÖzelHocam.com

ÖzelHocam.com özel ders verenler ile özel ders almak isteyenler arasında aracılık hizmeti yapan bir platformdur.


Devamı
payment2 payment3 payment4